Bàsic Grup s’organitza en tres Àrees de Pràctica; Legal,
Consultoria i Gestió, per tal de respondre a la creixent
necessitat d’especialització i poder garantir la qualitat
dels serveis que ofereix .