_____________________________________________________________________________

AVÍS LEGAL


La utilització d’aquesta pàgina web està subjecte a les següents condicions d’ús. El fet d’accedir a aquesta pàgina web i utilitzar els materials continguts en la mateixa, suposa que l’usuari ha llegit i accepta, sense cap tipus de reserva, aquestes condicions generals. Aquestes condicions generals regulen l’ús de la pàgina web www.basicgrup.com (en endavant, denominada “Pàgina Web”) que BSC Assessors Legals i Tributaris, S.L., en endavant, Bàsic Grup, i els serveis que la companyia posa a disposició dels usuaris d’Internet.

1.- Accés, contingut, ús i funcionament de la web.

L’accés i navegació en aquesta website suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. Bàsic Grup realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

L’accés i navegació per la website de Bàsic Grup, té caràcter gratuït pels usuaris.

Bàsic Grup no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest website sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que es pot accedir a través d’aquest website, estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas Bàsic Grup serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus, que sorgeixin per l’accés i ús de la pàgina web, incloent però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Bàsic Grup no es fa responsable dels danys que es poguessin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest website. En particular, no es fa responsable, en cap cas, de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin esdevenir en operacions de naturalesa financera.

Els serveis afectats en aquest website només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per les quals ha estat dissenyat.

Tota la informació i documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web és merament orientativa.

L’usuari es compromet a fer un bon ús d’aquesta pàgina web, entenent-se per bon ús aquell que s’adeqüi a la legislació vigent i a la bona fe.

Termes i condicions.

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest website no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin autoritzats.

Únicament es troben compreses en aquest websiste aquelles pàgines que figuren dins del mapa web.

L’accés a aquest website és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

L’accés a aquest website no suposa encetar cap tipus de relació de caràcter comercial entre Bàsic Grup i l’usuari.

Continguts.

Queda rigorosament prohibit l’establiment, per part de tercers, de links amb aquesta pàgina web sense la prèvia i expressa autorització de Bàsic Grup, la qual no suposarà l’existència de relació contractual.

Bàsic Grup no es responsabilitza en cap cas d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través d’aquest website. La presència de links en el website de Bàsic Grup, excepte manifestació expressa en contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Bàsic Grup i els particulars o empreses titulars del website on es pot accedir mitjançant aquests enllaços. Bàsic Grup es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu website.

Bàsic Grup realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website, tot i això, Bàsic Grup no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors o omissions en aquests continguts. Bàsic Grup no garanteix l’absència de virus o qualsevol altre tipus d’elements lesius que poguessin ocasionar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web. Per consegüent, Bàsic Grup no respon dels danys i perjudicis que els esmentats elements poguessin ocasionar.

Actualitat i modificació de la informació.

La informació que apareix en aquest website és la vigent a la data de la seva darrera actualització. Bàsic Grup es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest website, podent limitar o no permetre l’accés a aquest website.

No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar aquest website. No obstant, Bàsic Grup es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, tots els canvis i modificacions que es considerin pertinents, podent fer ús d’aqueta facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

2.- Propietat intel•lectual i industrial.

Tots els continguts, així com el noms, marques, i base de dades accessibles a través de la pàgina web resten subjectes a drets de propietat industrial i intel•lectual de Bàsic Grup o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas, l’accés a la pàgina web implica quelcom tipus de renuncia o transmissió total o parcial dels esmentats drets, ni atorga cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts, així com els drets de propietat industrial e intel•lectual que queden expressament prohibits, excepte prèvia y expressa autorització o llicència atorgada a tals efectes a Bàsic Grup o pel tercer titular dels drets.

3.- Informació general.

D’acord amb l’establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, informem als usuaris d’aquesta pàgina web que la mateixa és propietat de BSC Assessors Legals i Tributaris, S.L.

4.- Legislació aplicable.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.