Per saber en tot moment quina és la situació real

Donem resposta a les necessitats d’enregistrament comptable

i de gestió de les obligacions tributàries i mercantils per al

compliment de la normativa legal i per tal de conèixer la

situació econòmica i financera de l’empresa que faciliti la presa

de decisions.

 

 

SERVEIS COMPTABLES

llegir més

 

Gestionem la recollida de dades per tal de confeccionar i mecanitzar comptablement la informació seguint els criteris del Pla General Comptable corresponent, tant sigui per a PIMES, Fundacions, sector immobiliari, Gran Empresa, entre d’altres.

Portem el dia a dia comptable dels nostres clients per tal d’obtenir els estats financers que ens ajudi a assessorar-los i desenvolupar eines de anàlisi econòmic i financer dinàmiques per a la presa de decisions financeres i d’inversió.

Posem al dia comptabilitats a través de la reconstrucció comptable i elaborem informes d’auditoria interna.

tancar

SERVEIS MERCANTILS

llegir més

 

Un cop tancat l’exercici comptable confeccionem i legalitzem els llibres oficials de les societats mercantils.

En estreta col·laboració amb el departament Legal es convoquen i gestionen les Juntes de Socis en les que un cop aprovades els Comptes Anuals es confecciona la documentació necessària per al seu dipòsit al Registre Mercantil.

tancar

SERVEIS TRIBUTARIS

llegir més

 

Donem resposta a les obligacions tributaries trimestrals o mensuals, enquadrant l’activitat a l’epígraf corresponent, cerquem l’opció tributaria més favorable pel client i revisem trimestralment qualsevol dada comptable per a l’optimització fiscal, tant de les societats mercantils com pels efectes envers als socis. Acompanyem al departament Legal en tràmits de Reclamacions Tributaries i Inspeccions.

Per altre banda el Departament de Gestió porta a terme les companyes de Renda i Societats durant el mesos de Maig a Juliol.

tancar