Concept Paper per a una iniciativa empresarial

28 de Abril de 2016

Desenvolupament d'un Concept Paper per a una iniciativa empresarial vinculada al sector Benestar i Salut


REQUISITS DEL CLIENT


El client, una companyia d'inversions, estava desenvolupant un pla de viabilitat per a l'adquisició d'un antic complex hoteler, que va tancar les portes com a resultat d'una situació d'insolvència i cessament d'activitat. En el

Optimització Fiscal i adequació de la Gestió

7 de Novembre de 2011

Optimització fiscal amb el règim especial per a Societats d’arrendament de vivendes

 

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ

Un client té en propietat diversos immobles dels que obté  uns rendiments. Els rendiments obtinguts de l’arrendament tributen al IRPF per les persones físiques a l’escala general (24% al 43%). Per a les societats

Pla de negoci d’una empresa de turisme mèdic

15 de Octubre de 2011

Desenvolupament d’un Pla Estratègic a través de la elaboració del Pla de Negoci d’una iniciativa empresarial vinculada al Sector Salut

 

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ

Per tal de donar continuïtat i desenvolupar una de les línies d’actuació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, es planteja la necessitat de  disposar, en un termini molt

Reestructuració financera i millora del model de gestió

8 de Setembre de 2011

Reestructuració financera d’una empresa Industrial i implantació d’un model de planificació i seguiment econòmic i financer

 

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ

Empresa industrial que ha tingut un creixement continu i constant i que el dia a dia no ha permès a la Direcció Financera dedicar recursos, espai ni temps per a les tasques