Concept Paper per a una iniciativa empresarial

28 de Abril de 2016

Desenvolupament d’un Concept Paper per a una iniciativa empresarial vinculada al sector Benestar i Salut


REQUISITS DEL CLIENT


El client, una companyia d’inversions, estava desenvolupant un pla de viabilitat per a l’adquisició d’un antic complex hoteler, que va tancar les portes com a resultat d’una situació d’insolvència i cessament d’activitat. En el seu dia, va ser un centre de referència, amb una oferta mèdic-hotelera diferencial que el situava al capdamunt del segment d’hotels de luxe. L’escenari d’abandonament, l’alt nivell de competència a la zona d’aquesta tipologia d’hotels, així com la important inversió necessària per a l’adquisició i reobertura de l’hotel, planteja la necessitat de definir una oferta de benestar i salut singular, que s’integri en el model global de negoci del centre, incrementant el seu valor i actuant com a motor d’atracció.


PLANTEJAMENT DE BÀSIC GRUP


Objectiu


Creació d’un Concept Paper com a guia estratègica per a la definició de l’oferta mèdica i sanitària del centre, desenvolupant aquells elements que permetessin diferenciar-lo de la múltiple oferta en el seu segment. Tot això, a partir de les tendències més actuals i reconegudes a nivell mundial, que posicionés al complex com un referent en el seu mercat, amb clara projecció internacional i que li permetessin actuar com a pol d’atracció de la resta de serveis turístics. Així mateix, s’hauria d’establir el model de gestió, definint els principals paràmetres econòmics del centre.


Pla de treball


Bàsic Grup va estructurar el projecte en tres línies d’actuació:


 • Definició del Concepte de Negoci:

  • Anàlisi extern: mercat potencial, competidors (locals i globals), mètodes i ofertes de serveis.

  • Avaluació d’actius disponibles i potencials.

  • Identificació de l’abast del Negoci i Serveis basant-se en:

   • L’anàlisi extern realitzat: per permetre identificar singularitats que oferissin valor a la proposta global.

   • L’oferta d’operadors capaços d’assumir els serveis.

 • Proposta de possibles Operadors: avaluant diferents models de gestió del Centre.

 • Pla inicial de Desenvolupament del Negoci: paràmetres econòmics inicials d’inversió i generació d’ingressos, requisits per a la posada en marxa.Equip multidisciplinari


Per dur a terme el treball, Bàsic Grup va constituir un equip de treball multidisciplinari compost per Consultors amb experiència contrastada en el sector Sanitari, Turisme i en organització empresarial, així com economistes experts en Planificació econòmica i financera.


RESULTATS


En quatre mesos l’equip de treball va definir un model de negoci basant-se en l’anàlisi extern realitzat i les fortaleses pròpies del complex, establint l’abast de l’oferta de salut i benestar. Es va completar amb una proposta d’operadors possibles per assumir el repte i es va contactar amb tots ells. Així mateix es va detallar la caracterització del model de negoci incloent paràmetres econòmics, model d’ingressos i despeses i projecció econòmica.