Pla de negoci d’una empresa de turisme mèdic

15 de Octubre de 2011

Desenvolupament d’un Pla Estratègic a través de la elaboració del Pla de Negoci d’una iniciativa empresarial vinculada al Sector Salut

 

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ

Per tal de donar continuïtat i desenvolupar una de les línies d’actuació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, es planteja la necessitat de  disposar, en un termini molt curt de temps, d’un Pla de Negoci d’una entitat de titularitat privada i de nova creació que promogui internacionalment la marca Barcelona Salut a través de la gestió integral del servei de turisme mèdic.

PLANTEJAMENT DE BÀSIC GRUP

 

Objectiu

 

L’objectiu del Pla de Negoci serà definir un model d’empresa, amb una cartera de serveis que determinaran el model organitzatiu, l’equip de professionals i els mitjans tècnics necessaris, així com el potencial de generació d’ingressos.

 

Pla de treball

 

Bàsic Grup proposa estructurar el projecte en tres línies d’actuació:

 

  • Estudi de  Mercat  i Pla de Màrqueting: Indicadors del Pla de negoci, Benchmarking d’iniciatives similars, Canals de venda, anàlisi de preus i Pla de Promoció
  • Disseny de l’empresa: Mapa estratègic i objectius estratègics, Model de Negoci i Organigrama funcional
  • Pla econòmic i Financer: Modelització d’ingressos i despeses, Pla econòmic i Pla Financer i de Tresoreria a 5 anys

 

Equip multidisciplinari

 

Per dur a terme el treball Bàsic Grup va constituir un equip de treball multidisciplinari composat per Consultors amb experiència contrastada en el sector Sanitari i en organització empresarial, així com economistes experts en Planificació econòmica i financera.

 

RESULTATS

 

En un termini molt ajustat de temps es va poder disposar d’un Pla Econòmic i Financer a 5 anys basats en uns escenaris derivats del Model d’empresa definit, per poder presentar a les diferents parts interessades (Promotors, entitats públiques, capital risc) la viabilitat i la concreció d’un nou model de negoci basat en la col·laboració del Sector Privat i el Sector Públic.

Twittar
Twittear
Recomendar
linkedin