Reestructuració financera i millora del model de gestió

8 de Setembre de 2011

Reestructuració financera d’una empresa Industrial i implantació d’un model de planificació i seguiment econòmic i financer

 

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ

Empresa industrial que ha tingut un creixement continu i constant i que el dia a dia no ha permès a la Direcció Financera dedicar recursos, espai ni temps per a les tasques de planificació, anàlisi i previsió.

 

PLANTEJAMENT DE BÀSIC GRUP

 

Objectiu

 

Conèixer la salut financera de la companyia, reestructurar les línies de finançament obertes per tal d’equilibrar el balanç i dotar-la de les eines necessàries per tal de prendre les decisions més adients a les necessitats de liquiditat.

 

Pla de treball

 

Bàsic Grup va proposar estructurar el projecte en cinc línies d’actuació:

 

  • Anàlisi estàtic i dinàmic dels estats financers. Conèixer el què i el cóm del finançament dels actius de la companyia. S’introdueixen les dades en una potent eina d’anàlisi de balanços per tal de conèixer la situació de la companyia en un moment determinat (estàtic) i la projecció dels estats financers previsibles (dinàmic).
  • Recolzament en l’elaboració dels pressupostos econòmics i de tresoreria. A partir de les dades històriques i de les previsions aportades per la Direcció de la companyia es desenvolupen els pressupostos econòmics i de tresoreria i es periodifiquen segons revisió pressupostària prevista.
  • Seguiment periòdic del pressupost. Implantació del Rolling Forecast. Seguiment periòdic dels pressupostos comparant amb les dades reals, detecció dels desviaments i proposta d’actuacions. Implantació del Rolling Forecast; Excel·lent mecanisme d’avaluació i control pressupostari que converteix el pressupost en una eina de control continu
  • Anàlisi Pool bancari. Racionalització dels productes financers a través de l’anàlisi del Pool Bancari, productes, garanties i costos dels mateixos.
  • Reestructuració financera. Noves fonts de finançament. Estudi de l’estructura financera de la companyia, anàlisi i recerca d’alternatives de finançament.

Recolzament a la Direcció en l’estudi de Inversions i Creixement de la societat; Tant en quant a l’adquisició de empreses complementàries, adquisició de carteres de clients i internacionalització de la companyia.

 

 

RESULTATS

 

  • Es va detectar una estructura financera mal equilibrada. Arrel d’aquesta situació es va fer una reestructuració d’actius i del passiu financer, tant a curt com a llarg termini, per aconseguir un balanç equilibrat.
  • Es va acompanyar i assessorar en l’obtenció de finançament a llarg termini per vies alternatives
  • Es va elaborar el pressupost econòmic i financer amb periodificació mensual i i es van prendre les decisions per tal d’equilibrar-ho a objectius previstos.
  • Es va Implantar el Rolling Forecast que va permetre fer un seguiment i prendre les decisions necessàries de manera immediata per resoldre les desviacions.
  • Es va elaborar el projecte d’adquisició d’una empresa complementària a l’activitat de la companyia mitjançant un bescanvi de participacions i amb l’objectiu de créixer a partir de la cartera internacional de la societat adquirida.
Twittar
Twittear
Recomendar
linkedin