JAIME GIMÉNEZ

Economista

 

Soci fundador de Bàsic Grup. Especialista en Consultoria Financera i Planificació Tributària.

 

jgimenez@basicgrup.com

 

 

ALEXANDRA BRIK

Advocada

 

Àrea Legal. Especialista en Dret Mercantil, Civil i Tributari.

 

abrik@basicgrup.com

 

 

FRANCESC CAMPAÑÁ

Consultor

 

Enginyer Informàtic. Especialista en Consultoria de Negoci, Processos i Sistemes d’informació.

 

fcampana@basicgrup.com

 

 

OSCAR LUQUE

Diplomat en Administració d’Empreses i Màster en Direcció Financera i Auditoria.

 

Responsable de l’Àrea de Gestió i especialista en Gestió Tributària i Comptable.

 

oluque@basicgrup.com

 

 

GEMMA EGIDO

Administració

 

Responsable de l’Àrea d’Administració, Atenció als clients i Serveis Generals.

 

gegido@basicgrup.com

 

 

MANU GONZÁLEZ

Tècnic Tributari

 

Responsable de l’Oficina de Ciutadella de Menorca.

 

mgonzalez@basicgrup.com