Ajornament Deute Tributari

20 de Desembre de 2016

Normativa Real Decret Llei 3/2016


El passat dissabte 3 de desembre es va publicar el Real Decret Llei 3/2016 amb canvis normatius que afecten al voltant de 9 Lleis i/o reglaments.
En concret, en aquest punt ens centrarem en les novetats pel que fa als ajornaments de deutes tributaris.
Amb efectes a partir de l’1 de gener del 2017, no es podrà sol•licitar aplaçament del deute en els següents supòsits:


a) En el cas de les retencions de treballadors i professionals (Model 111, 115, 123, 216, etcètera).
b) Deutes de resolucions fermes totalment o parcialment desestimatòries.
c) Deutes generades de la liquidació d’IVA, excepte prova d’impagament (Model 303, 310)
d) Deute de pagament a compte de l’Impost sobre Societat.


Important:


• Els ajornaments concedits i vigents al dia d’avui, continuaran amb el criteri anterior a aquest canvi normatiu.
• Aquesta novetat s’aplicarà per les liquidacions del 4rt Trimestre 2016 que es presenten al Gener