Atenció: canvis en la tributació del lloguer de vivendes!

18 de Febrer de 2015

Si té un pis llogat durant 2015…


A partir de l’any 2015 s’introdueixen nous canvis en la tributació del lloguer de vivendes. Aquests canvis afecten tant al arrendador com al arrendatari:


  • Arrendador: Desapareix la reducció del 100% aplicable als rendiments obtinguts del lloguer de vivendes a menors de 30 anys. No obstant, és manté la reducció del 60% d’aquests rendiments, independentment de l’edat del arrendatari.
  • Arrendatari: Desapareix la deducció dels lloguers que s’aplica quan la base imposable en l’ IRPF és inferior a 24.107,20.-€. En canvi, pels contractes de lloguer de vivenda iniciats abans de l’any 2015 que hagin pogut aplicar-se amb anterioritat aquesta deducció podran seguir aplicant-la fins a la fi del contracte.