Campanya de declaració de la Renda 2015

14 de Març de 2016

Coneix ja el calendari de la Renda 2015? Nosaltres li mostrem un breu resum de les dates que ha de conèixer.


A principis d’aquest mes de Març és habitual que aparegui l’Ordre Ministerial amb els terminis per a la declaració de la renda 2015.


L’any passat va ser l’Ordre HAP/467/2015, de 13 de Març. Aquest any però,  encara no s’ha publicat.


Tanmateix, si consultem el calendari del contribuent de la web d’AEAT (Agència Estatal de l’Administració Tributària), podrem veure que el 6 d’Abril està marcat com l’inici de la campanya. Això no obstant, cal tenir en compte els matisos, ja que no sempre és tan senzill com sembla.


A continuació les dates més significatives:


6 d’Abril. Comença la campanya de la declaració de la renda exercici 2015. A partir d’aquesta data podem descarregar-nos l’esborrany i/o les dades fiscals. Els que disposen de l’esborrany i creguin que tot està correcte el poden confirmar.


Els contribuents que no disposin de l’esborrany però si les dades fiscals podran confeccionar i presentar la seva declaració amb l’ajuda del programa PADRE de la pròpia AEAT. Des de BasicGrup no treballem amb el programa PADRE, ja que és un software pensat pel contribuent i no per despatxos professionals, ja que ens limita molt la nostra tasca.


Una de les preguntes que ens fan alguns clients és: Per què Hisenda no em pot fer l’esborrany? Doncs bé, tots aquells contribuents que tenen activitat professional, empresarial o tenen rendiments de lloguer, no els hi poden fer l’esborrany ja que Hisenda no disposa de totes les dades.


A més cal tenir present que, malgrat tinguem l’esborrany, hem de fer un repàs curós, ja que la declaració de la renda no deixa de ser una autoliquidació. Això vol dir que si confirmem l’esborrany, tot i que estigui proposat per Hisenda, es considera com si l’hagués fet el contribuent i per tant, en cas d’haver-hi cap incorrecció, s’aplicaria sanció.


10 de Maig. Es poden presentar les declaracions de les rendes confeccionades a través d’altres suports de software.


24 de Juny. Límit per presentar les declaracions que surten a pagar i es vol domiciliar el pagament. Tot i que el calendari marca el 25 de Juny, que és diumenge.


30 de Juny. Finalització de la campanya de la renda 2015. Termini per presentar declaracions amb devolució i a pagar sense domiciliació bancària.


Si ens hem passat del termini encara som a temps de presentar-la. En aquest cas, Hisenda aplicaria uns recàrrecs per la presentació fora de termini sense requeriment previ:


  • 5% si presentem la declaració entre Juliol i Setembre.

  • 10% si presentem la declaració entre Octubre i Desembre.

  • 15% si presentem la declaració entre Gener del 2017 i Juny del 2017.

  • 20% per la resta. Tot i que, molt probablement en aquestes dates ja haurem rebut un requeriment.


La cosa canvia si l’AEAT ens reclama la declaració de la renda. En aquest cas, no hi ha recàrrec. El que ens trobarem serà amb una sanció, més interessos de demora. Les sancions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. En resum es classificaria de la següent manera:


  • Una sanció serà lleu quan la base de la sanció no superi els 3.000 euros.

  • Una sanció serà greu quan la base de la sanció superi els 3.000 euros.

  • Una sanció serà molt greu quan s’hagin utilitzat mètodes fraudulents i/o s’hagin deixat d’ingressar retencions de tercers.


Cal tenir present també la prescripció de la declaració d’anys anteriors. Aquest 30 de Juny del 2016 prescriu, en general,  la declaració de la renda del 2011.


Aviat BasicGrup contactarà amb vostès per tal d’iniciar l’obertura d’expedients per engegar la campanya de la renda amb totes les garanties.