Quan s’aplicarà el SII i en què consisteix

23 de Juny de 2017

Sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII)


El pròxim 1 de juliol entra en vigor el nou Sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII), que obliga al voltant de 62.000 empreses a informar a Hisenda d’un conjunt d’informació de les factures emeses i rebudes en un termini que oscil•larà entre els quatre i els dotze dies hàbils.


El nou SII serà aplicable i de caràcter obligatori a aquells subjectes passius que actualment tenen l’obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment:


 • Inscrits al REDEME (Registre de Devolució Mensual de l’IVA)

 • Grans Empreses (facturació superior a 6 milions d ‘€)

 • Grups d’IVA

 • Subjectes passius que, voluntàriament, decideixin acollir-s’hi (notificant-ho en el model 036 en el mes de novembre anterior a l’any en què hagi de tenir efecte).


 • Importants Novetats


  1. Es reduiran les obligacions formals, suprimint l’obligació de presentació dels models 347, 340 i 390, així com l’elaboració dels Llibres Registres d’IVA.


  2. Excepcionalment durant 2017 les empreses disposaran de fins a 8 dies de termini des del seu registre comptable per a remetre a l’Agència Tributària (AEAT) la informació de les seves operacions. Aquest termini es podrà ampliar en 4 dies hàbils (fins a un màxim de12 dies) en cas que per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar el subministrament per Internet. A partir de 2018 en endavant el termini es redueix a 4 dies hàbils més 4 addicionals per raons tècniques.

  En tot cas el subministrament haurà de realitzar-se abans del dia 16 del mes següent al de la meritació de l’impost.


  3. Els operadors acollits al registre de devolució mensual (REDEME) queden exempts de presentar la informació semestral que s’exigeix a la resta, atès que ja vénen presentant el Model 340 del registre de factures.  Mitjançant aquest sistema, les empreses podran dur a través de AEAT els següents llibres de registre:


  - El Llibre de factures expedides
  - El Llibre de factures rebudes
  - Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.
  - Llibre registre de béns d’inversió.  Les sancions per no subministrar la informació podran oscil•lar des dels 300 euros als 6.000
  euros per trimestre, independentment d’altres sancions com una multa proporcional de l’1% sobre la xifra de negocis de l’exercici.  Twittar
  Twittear
  Recomendar
  linkedin