II Digital Law World Congress

1 de Març de 2019

Bàsic GRUP assisteix al congrés sobre la transformació digital

 

El 21 i 22 de febrer de 2019 es va celebrar la segona edició del Digital Law World Congress a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​una cita inexcusable per a tots aquells professionals interessats en les últimes novetats sobre la transformació digital de l’advocacia i la regulació dels nous drets i obligacions derivats de l’evolució de les tecnologies en un ampli ventall de sectors.


La nostra companya i advocada Raquel de Francisco, va assistir a les dues jornades del congrés, de les quals destaca la varietat de les temàtiques tractades i l’excel·lent qualitat de les ponències realitzades per advocats, magistrats, catedràtics, empresaris i altres experts en l’àmbit digital, i en particular, ressalta els següents continguts del II Digital Law World Congress, que esperem siguin del seu interès:


  • Resulta imprescindible que el desenvolupament de la regulació legal en el sector digital estigui d’acord amb l’evolució de les noves tecnologies, requerint el consens de la indústria, els organismes públics i els juristes especialistes en la matèria en tot moment. La transformació digital suposa una globalització en sentit estricte, pel la qual cosa la seva regulació ha d’atendre a criteris de proporcionalitat i respecte dels drets fonamentals.

  • S’ha presentat la Carta de Barcelona pels drets de la ciutadania en l’era digital, document legal que pretén configurar un marc de drets i garanties al servei dels usuaris de les noves tecnologies. La iniciativa es pretén que tingui abast a nivell global mitjançant la seva presentació davant el Congrés dels Diputats i el Parlament Europeu, i ha comptat amb reconeguts especialistes en dret digital en la seva redacció.

  • S’obre un ventall ampli d’oportunitats en l’àmbit del Dret gràcies a les noves tecnologies, com ara nous mitjans probatoris (converses en xarxes socials, geolocalització, etc.), el protocol Blockchain com a instrument per generar drets i obligacions (criptomonedes, Smart contracts, etc.), o el desenvolupament de programes compliance tecnològic i de protecció de dades personals, entre els més rellevants.

  • Els experts opinen que la nova regulació de la protecció de dades personals mitjançant el Reglament Europeu (RGPD) i la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD) ha d’anar acompanyada tant de models sostenibles per a la seva correcta aplicació, com d’una correcta assistència als clients que mitigui l’esforç del compliment d’obligacions.

  • Neixen nous drets, com ara l’accés a internet, la identitat digital, l’oblit i record digital, o la desconnexió digital dels treballadors; però també noves obligacions en relació a la seguretat digital, la protecció de dades personals i del patrimoni digital generat pels usuaris de les TIC, així com la minimització de riscos i amenaces de l’Internet of Things (fuga de dades, infecció de sistemes mitjançant robots informàtics -botnets-, etc.).

  • Hi ha una necessitat d’educació i conscienciació dels usuaris sobre l’ús de les TIC, especialment dels riscos que pot comportar un excés d’exposició d’informació personal en el món digital mitjançant autorització de permisos a aplicacions i llocs web, així com de la vulnerabilitat dels dispositius tecnològics davant la ciberdelinqüència. Aquesta tasca s’ha de promoure tant des de les institucions públiques com des de les empreses del sector, i s’ha d’ajudar d’una normativa preventiva i de la participació de la ciutadania.