Canvis en la norma ISO 9001

5 de Maig de 2016

L’evolució de la ISO 9001: 2008 cap a ISO 9001: 2015


Els canvis en la forma d’actuar de les empreses, la globalització, les noves expectatives dels clients i de la resta d’intervinents de qualsevol companyia, han sofert una profunda transformació en els últims anys.


Les directrius marcades per la ISO estableixen una freqüència de revisió de les seves normes cada 5 anys per tal d’adaptar el seu contingut a les noves tendències, d’establir millores i d’esmenar defectes que hi pugui haver en versions anteriors.


ISO 9001 com a estàndard de sistema de gestió de qualitat ha iniciat els canvis per a la seva actualització una vegada aprovada definitivament la versió ISO 9001: 2015 en substitució de la ISO 9001: 2008.


Què és diferent en la ISO 9001: 2015?


 • Nou esquema i estructura de la norma.Passa de 8 a 10 seccions, de les que es mantenen les tres primeres i presenta diferències a partir de la quarta.


  ISO 9001:2008

  ISO 9001:2015

  4.- Sistema de Gestió de la Qualitat

  4.- Context de l’organització

  5.- Responsabilitat de la Direcció

  5.- Lideratge

  6.- Gestió de les compres

  6.- Participació

  7.- Realització del producte

  7.-Suport

  8.- Mesura, anàlisi i millora

  8.- Operació

  9.- Avaluació del compliment

  10.- Millora contínua


 • L’enfocament per processos, ja important en la versió anterior, adquireix un paper fins i tot més rellevant. Caldrà ser més explícit en la definició de requeriments (input / ouput), d’indicadors i en la definició de responsabilitats.


 • Un enfocament més orientat a la gestió dels riscos i a l’eficàcia. L’organització ha d’identificar els riscos i oportunitats, disposar dels plans d’acció per abordar-los, assegurar que el Sistema de Gestió de Qualitat pugui assolir els resultats previstos i avaluar l’efectivitat de les accions realitzades.


  Desapareix el concepte d’ “Acció Preventiva”, encara que la filosofia basada en identificar i abordar els problemes potencials abans que succeeixin s’accentúa en aquesta nova versió.


 • Major flexibilitat en la documentació: S’eliminen les referències al Manual de Qualitat així com a documents i registres: es reemplacen per l’anomenada “informació documentada”, el que proporciona una major facilitat i llibertat a l’hora de descriure els processos i la manera de dur-los a terme.


 • La participació de la Direcció estratègica passa a ser fins i tot més rellevant en la nova versió de la norma.


Tots aquells que desitgin mantenir la seva certificació en la norma ISO 9001, hauran d’abordar un procés d’actualització del seu sistema de gestió de qualitat d’acord a la nova edició de la norma. S’ha establert un període de transició de tres anys a partir de la data de publicació (setembre de 2015) per evolucionar a la versió de 2015. Això significa que, a partir d’octubre de 2018 deixaran de ser vàlids els certificats de la norma ISO 9001: 2008.


Fins 2017, i per a aquelles empreses ja certificades en ISO 9001: 2008, serà possible renovar la certificació ISO 9001, tant d’acord a la nova norma ISO 9001: 2015 com d’acord amb la versió anterior en cas de no voler actualitzar a la versió 2015.

Twittar
Twittear
Recomendar
linkedin