S’obre la convocatòria dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització

9 de Setembre de 2016

La internacionalització de l’empresa és una aposta estratègica de cara a consolidar i fer créixer l’activitat econòmica i generar ocupació al nostre país.

 

Tal com us varem anunciar, ACCIÓ va treure unes línies d’ajuts entre d’elles la que fa referència al suport a la internacionalització que ha obert convocatòria recentment.

 

Aquest programa ofereix la possibilitat de contractar serveis professionals d’experts en exportació com:

- Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització.

- Entitats de formació, només pel servei de formació en comerç internacional.

 

La convocatòria respon als objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya en els Plans d’Impuls a la Indústria 2014-2020 i, en concret, de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

 

La quantitat màxima destinada és de 400.000 euros i el termini de presentació de les sol•licituds és fins al 30 de novembre de 2016, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

 

El cost subvencionable màxim és de 5.000 euros i l’ajut d’ACCIÓ és del 80% de l’import.

 

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que no exportin més del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat.

 

Els proveïdors als que es poden contractar els serveis són els que estan acreditats d’acord amb l’establert a la Resolució per la qual s’estableixen els requisits i el procediment d’acreditació dels agents.

+info