Què és el CNAE?

8 de Juny de 2016

Descripció i obligació d’incloure el CNAE de l’activitat principal en les constitucions de societats.

_____________________________________________________________________________________


Impost Turístic a les Illes Balears

21 de Abril de 2016

Aprovat el projecte de Llei de l'Impost Turístic a les Illes Balears

_____________________________________________________________________________________


Regularització de les Societats Civils

8 de Abril de 2016

Coneix la nova tributació de les societats civils?

_____________________________________________________________________________________


Novetats en la presentació dels Comptes Anuals exercici 2011

8 de Juny de 2012