BàsicGRUP és un despatx multidisciplinar dedicat a l’àmbit de la consultoria i l’assessorament financer, econòmic, fiscal i legal.

Amb motiu del 25è aniversari de BàsicGRUP i la inauguració de la nova pàgina web, hem decidit iniciar un nou blog amb l’objectiu d’analitzar i donar a conèixer els temes més destacats de l’actualitat empresarial, econòmica, fiscal i legal.

El blog consta de quatre apartats: Gestió, on es tracten temes d’enregistrament comptable i dubtes de les obligacions tributàries; l’apartat de Legal, que versa sobre les principals novetats i temes destacats de l’àmbit jurídic civil, mercantil i processal; un tercer apartat dedicat l’àrea de Laboral i, per últim, Consultoria, on es tracta l’actualitat empresarial i econòmica juntament amb casos d’èxit.

Bienvenidos y bienvenidas al nuevo Blog de BàsicGRUP.

BàsicGRUP es un despacho multidisciplinar dedicado a las áreas de consultoría y asesoramiento financiero, económico, fiscal y legal.

Con motivo del 25º aniversario de BàsicGRUP y la inauguración de la nueva página web, hemos decidido iniciar un nuevo blog con el objetivo de analizar y dar a conocer los temas más destacados de la actualidad empresarial, económica, fiscal y legal.

El blog constará de cuatro apartados: Gestión, donde se tratan temas de registro contable y dudas de las obligaciones tributarias; el apartado de Legal, que versa sobre las principales novedades y temas del ámbito jurídico civil, mercantil y procesal; un tercer apartado dedicado al área de Laboral y, por último, Consultoría, donde se tratan la actualidad empresarial y económica junto con casos de éxito.