A causa de l’extraordinària situació generada per la pandèmia del Coronavirus, la petició d’ajudes per part dels diferents actors econòmics és un constant degoteig.

Autònoms i PIMES han vist minvats els seus ingressos a causa del descens de l’activitat econòmica.  En conseqüència, es veuen obligades a adquirir liquiditat a través de vies alternatives per a poder fer front a les despeses.

Davant aquesta necessitat, el darrer dimarts 7 d’abril, el Govern de la Generalitat va aprovar que l’Institut Català de Finances (ICF) posi en marxa una línia de préstecs per totes aquelles empreses i autònoms que s’hagin vist afectades per la crisi del Coronavirus. La línia de finançament en qüestió, ICF Covid-19, estarà dotada de 700M €.

Amb l’objectiu de cobrir les necessitats de liquiditat i prioritzar el manteniment de llocs de treball, l’ICF tindrà el dret d’atorgar directament crèdits (sense la intermediació d’entitats financeres) tant a autònoms com a empreses per un màxim de 2,5M €.

Les condicions que senyalen dels préstecs són les següents:

 • Import: entre 50.000 € i fins a 1M €. Aval del 100% per part d’Avalis.
 • Termini:
  • Autònoms i PYMES: màxim de 5 anys amb possibilitat de fins a 1 any de carència
  • Altres empreses: màxim de 4 anys amb possibilitat de fins 1 any de carència inclòs
 • Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins a 2,35%
 • Comissions:
  • Avalis (CAiR): 0.65%
  • Sense comissió d’obertura
  • Sense comissió d’estudi
  • Sense comissió de cancel·lació anticipada

Per tal de procedir a la sol·licitud del préstec, l’ICF ha facilitat el següent link: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-avalis-liquiditat-covid-19/

Per altra banda, l’acord entre el Govern i l’ICF, també autoritza a aquest últim a avalar préstecs concedits per les entitats financeres que tinguin relació estreta amb l’emergència del COVID-19 per un màxim del 80% del principal (i un màxim de 5M € per empresa).

Tanmateix, el Govern de Catalunya ha elaborat un nou conveni de col·laboració amb Avalis de Catalunya en el qual Avalis avalarà el 100% dels préstecs de la línia ICF-Avalis liquiditat COVID-19. Aquests préstecs es podran sol·licitar tant a través de les entitats financeres que es vulguin acollir a aquesta línia com el propi ICF.

Cal remarcar que aquests nous acords no anul·len els ja aprovats per les mateixes parts el passat 24 de març.

DEPARTAMENT CONSULTORIA