El darrer dilluns 8 de febrer, es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) una sèrie d’ajudes per a donar suport a aquells col·lectius més afectats per la Covid-19. Concretament, aquestes ajudes van adreçades a les persones autònomes, treballadores en situació total o parcial d’ERTO durant el mes de Desembre de...