Posts tagged "Catalunya"

Pla d’ajuts per donar suport als col·lectius més afectats per la Covid-19 durant aquest primer trimestre de l’any

El darrer dilluns 8 de febrer, es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) una sèrie d’ajudes per a donar suport a aquells col·lectius més afectats per la Covid-19. Concretament, aquestes ajudes van adreçades a les persones autònomes, treballadores en situació total o parcial d’ERTO durant el mes de Desembre de...

La Generalitat de Catalunya aprueba la proposición de ley que limita las rendas del alquiler de viviendas

El pasado miércoles 9 de septiembre se aprobó en el Pleno del Parlament de Catalunya la <<Proposició de llei de mesures urgents en materia de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge>>, que previsiblemente será declarada inconstitucional y antiestatutaria por el Tribunal Constitucional. La Exposición de Motivos es muy ambiciosa, al pretender la contención...

Mesures econòmiques COVID-19

A causa de l’extraordinària situació generada per la pandèmia del Coronavirus, la petició d’ajudes per part dels diferents actors econòmics és un constant degoteig. Autònoms i PIMES han vist minvats els seus ingressos a causa del descens de l’activitat econòmica.  En conseqüència, es veuen obligades a adquirir liquiditat a través de vies alternatives per a...