La Direcció General del Treball aclareix certs dubtes plantejats per la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) el passat 6 d’abril sobre la interpretació de l’article 5 del Real Decret-llei 9/2020 i la disposició addicional 6a del Real Decret-llei 8/2020. La consulta dona resposta a alguns dubtes que sorgeixen sobre com actuar en matèria laboral quan...