Posts tagged "Generalitat"

FONS EUROPEUS – NEXT GENERATION EU

El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va arribar a un acord per impulsar un pla de recuperació per a tots els països europeus pel període 2021-2027 amb un pressupost de 1,0743 bilions d’euros. Aquest pla de recuperació contempla un nou instrument anomenat Fons Europeu Next Generation EU. Next Generation EU és un...

La Generalitat de Catalunya aprueba la proposición de ley que limita las rendas del alquiler de viviendas

El pasado miércoles 9 de septiembre se aprobó en el Pleno del Parlament de Catalunya la <<Proposició de llei de mesures urgents en materia de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge>>, que previsiblemente será declarada inconstitucional y antiestatutaria por el Tribunal Constitucional. La Exposición de Motivos es muy ambiciosa, al pretender la contención...

Mesures econòmiques COVID-19

A causa de l’extraordinària situació generada per la pandèmia del Coronavirus, la petició d’ajudes per part dels diferents actors econòmics és un constant degoteig. Autònoms i PIMES han vist minvats els seus ingressos a causa del descens de l’activitat econòmica.  En conseqüència, es veuen obligades a adquirir liquiditat a través de vies alternatives per a...

Medidas mercantiles COVID-19

La situación extraordinaria a nivel global motivada por la pandemia de Coronavirus (COVID-19) ha motivado que se adopten medidas extraordinarias desde los diferentes niveles de administración para mitigar el impacto causado por la disrupción temporal y generalizada de la actividad económica. A continuación, resumimos las medidas adoptadas a nivel mercantil: A. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE...