Monthly archive noviembre, 2021

FONS EUROPEUS – NEXT GENERATION EU

El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va arribar a un acord per impulsar un pla de recuperació per a tots els països europeus pel període 2021-2027 amb un pressupost de 1,0743 bilions d’euros. Aquest pla de recuperació contempla un nou instrument anomenat Fons Europeu Next Generation EU. Next Generation EU és un...

3a CONVOCATÒRIA DELS AJUTS EXTRAORDINARIS DIRECTES PER A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL

El dimecres 10 de novembre de 2021 es va publicar l’ORDRE ECO/209/2021 per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Finalitza termini de sol·licitud el divendres 19 de novembre a les 14:00h. Aquesta nova inscripció fa referència...

FIN DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 26 DE OCTUBRE DE 2021 DECLARA INCONSTITUCIONAL SU MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO.

Recientemente se ha conocido el contenido de la última sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como Plusvalía Municipal. La sentencia, que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad número 4433/2020, elevada al Tribunal Constitucional por el Tribunal Superior de...