Posts tagged "Empresa"

3a CONVOCATÒRIA DELS AJUTS EXTRAORDINARIS DIRECTES PER A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL

El dimecres 10 de novembre de 2021 es va publicar l’ORDRE ECO/209/2021 per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Finalitza termini de sol·licitud el divendres 19 de novembre a les 14:00h. Aquesta nova inscripció fa referència...

Novedades en la presentación de Cuentas Anuales

A raíz de las novedades respecto la presentación de las Cuentas Anuales, a continuación, les recordamos los plazos y las novedades introducidas para la presentación del año 2021: PLAZOS LEGALES Las cuentas anuales han de ser formuladas por el empresario o los administradores. Para aquellas sociedades cuyo ejercicio finalice el 31 de diciembre de cada...