Posts tagged "Empresa"

DEDUÏBILITAT FISCAL, A EFECTES D’IVA, IRPF I IS, DE LES DESPESES ASSOCIADES A L’ADQUISICIÓ I ÚS DE VEHICLES D’EMPRESA O DESTINAT A L’ACTIVITAT EMPRESARIAL / PROFESSIONAL.

Les despeses associades a l’adquisició i ús de vehicles d’empresa, com ara la compra, l’arrendament financer, l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil o la gasolina, entre d’altres, són deduïbles en l’àmbit fiscal a l’IRPF, l’IVA i l’impost sobre Societats, establint requisits diferents a cada una de les lleis que regulen aquests tres impostos. A continuació, s’exposen...

3a CONVOCATÒRIA DELS AJUTS EXTRAORDINARIS DIRECTES PER A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL

El dimecres 10 de novembre de 2021 es va publicar l’ORDRE ECO/209/2021 per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Finalitza termini de sol·licitud el divendres 19 de novembre a les 14:00h. Aquesta nova inscripció fa referència...

Novedades en la presentación de Cuentas Anuales

A raíz de las novedades respecto la presentación de las Cuentas Anuales, a continuación, les recordamos los plazos y las novedades introducidas para la presentación del año 2021: PLAZOS LEGALES Las cuentas anuales han de ser formuladas por el empresario o los administradores. Para aquellas sociedades cuyo ejercicio finalice el 31 de diciembre de cada...