Posts tagged "Serveis d’assessorament Laboral"

Govern i agents socials subscriuen l’Acord Social en Defensa de l’Ocupació

• El pacte estableix la pròrroga dels ERTO per força major fins al 30 de juny i estableix condicions per a les empreses que reprenguin la seva activitat en aquesta etapa, establint en sis mesos el compromís de manteniment de l’ocupació. • S’impedirà acollir-se a l’ERTO a les empreses domiciliades en paradisos fiscals i no...

Consulta no vinculant de la Direcció General del Treball: Interrupció del còmput de durada màxima dels contractes temporals i obligació de manteniment del treballador

La Direcció General del Treball aclareix certs dubtes plantejats per la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) el passat 6 d’abril sobre la interpretació de l’article 5 del Real Decret-llei 9/2020 i la disposició addicional 6a del Real Decret-llei 8/2020. La consulta dona resposta a alguns dubtes que sorgeixen sobre com actuar en matèria laboral quan...