• El pacte estableix la pròrroga dels ERTO per força major fins al 30 de juny i estableix condicions per a les empreses que reprenguin la seva activitat en aquesta etapa, establint en sis mesos el compromís de manteniment de l’ocupació. • S’impedirà acollir-se a l’ERTO a les empreses domiciliades en paradisos fiscals i no...