Les despeses associades a l’adquisició i ús de vehicles d’empresa, com ara la compra, l’arrendament financer, l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil o la gasolina, entre d’altres, són deduïbles en l’àmbit fiscal a l’IRPF, l’IVA i l’impost sobre Societats, establint requisits diferents a cada una de les lleis que regulen aquests tres impostos. A continuació, s’exposen...